הצהרת בריאות

הצהרת בריאות טרם רכישת המכשיר - Derminds.com

בעת הרכישה, אני מאשר/ת בזאת כי:
- בריאותי תקינה באופן כללי ולא ידוע לי על כל מחלות רקע מיוחדות, אשר בגינם אמור/ה אני להימנע מטיפול במכשיר המבוסס על טכנולוגייה של אנרגיית אור IPL.
- אינני סובל/ת ממחתת עור כרונית או כל מחלה שיש עמה התווית נגד לטיפול במכשיר מבוסס טכנולוגיית אור, הפירוט המלא ניתן למצוא בהוראות הבטיחות- לחצו כאן למעבר
- אינני נוטל/ת תרופות או תוספי מזון הנחשבים פוטו טוקסיים או פוטו סנסיטיביים כגון אנטיביוטיקה, סטרואידים, נוגדי קרישה, רואקוטן, הידרוקינון וכו'
- הנני מצהיר כי טרם התחלת הטיפולים ובמהלך כל הטיפולים כי אין אני בהריון, במידה ואהיה בהריון אפסיק את הטיפולים באופ מיידי.
- אינני סובל/ת מהרפס פעיל או נשא/ית של נגיף הרפס (מומלץ לפני הטיפול ובהתאם לאזור המיועד לטיפול לקחת טיפול מונע, בהנחיית רופא מטפל בלבד!)
- הנני מצהיר/ה כי מצבי הבריאותי תקין, וכי בדעה צלולה ובהסכמה רכשתי את המכשיר IPL שלכם שפרטיו מפורטים בנספח ההוראות שנשלח אליכם במייל, בנוסף אני יודע/ת כי אין לי כל מניעה בריאותית לטיפול מסוג זה ובכך לא תהיה לי כל טענה ו/או קובלנה משפטית בהקשר בריאותי לטיפול במכשיר זה.